Ačiū, Vilma, už pasidalinimą patirtimi, patarimais, įžvalgomis, padrąsinimais! Jūs turėtumėte savimi didžiuotis, kad dirbate prasmingą ir naudingą darbą šeimoms, jų gerovei. Dėmesys detalėms – patogi aplinka ne tik kursų dalyvėms mamoms, bet ir subtiliai pasirūpinta, kaip bus patenkinti kartu „dalyvaujančių” vaikų poreikiai – nuo žaislų pilno lagamino iki arbatos ir „teisingų” užkandžių. Labai rekomenduoju kursą lankyti mamoms su tėčiais kartu – juk abu yra lygiateisiai šeimos „akcininkai”, todėl ir investuoti į UAB „ŠEIMA” efektyviausia „lygiomis dalimis”, be to, tiesiogiai iš kompetentingo asmens išgirsti ir čia pat aptarti, išdiskutuoti teiginiai yra paveikesni nei vieno dalyvavusio namo parneštos ir perpasakotos nuotrupos. Linkiu sėkmės! Ir kad kuo daugiau šeimų dalyvautų poromis.